Spring til indhold

Fra dagtilbud til skole

At begynde i skole er et nyt og spændende kapitel i et barns liv. Det kan samtidig være en stor forandring for både barn og forældre, når der skal siges farvel til det kendte liv i børnehuset. Her kan du læse lidt mere om, hvordan dit barns dagtilbudsområde og skole arbejder for at sikre dit barn den bedste skolestart.

Det skoleparate børnehavebarn og den barneparate skole!

Samhørighed for de 0-16 årige i område Skovvejen.

Det er vores mål at skabe et godt og sammenhængende miljø mellem dagtilbud og skole, der beriger børnenes udvikling og læring.

Vi ønsker at sikre, at overgangen mellem dagtilbud og skole skaber sammenhæng og sætter sig gode spor. Det sker bl.a. ved at have fokus på de læringsstier, der etableres i dagtilbud, som skolen kan arbejde videre på.

Vi arbejder i netværk på tværs af dagtilbud og skole om børnenes sproglige og matematiske udvikling med de øvrige dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune. Her bliver der videndelt, sparret og inddraget ny viden for at skabe gode rammer til understøttelse af børnenes sprog, læsning og skrivning samt udvikling af deres matematiske kompetencer.

Pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud og skole i Skovvejens område arbejder på at skabe læringsfællesskaber, der udvikler stærke og opmuntrende læringsmiljøer for alle børn - der gør børnene nysgerrige! Det er bl.a. Sprogfitness, Læsemakkere, fremvisning af eksperimenter og opgaver, robotter & teknologi, besøg på skolebibliotekerne, sang og musik i musikundervisningen i skolen og praktikanter i børnehaven.  

 

Tryg overgang fra børnehaveliv til skoleliv

Når dit barn træder ind i storgruppen i børnehaven - den sidste del af børnehavetiden - begynder vi at arbejde mere og mere målrettet hen imod skolestart og før-SFO.

I Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse arbejder vi med en samskabende pædagog, som er en unik mulighed for at få barnet bedst muligt overleveret fra børnehave til skole, idet dem samskabende pædagog fra børnehuset, følger med børnene i skole de første måneder.

I Jyderup og Kildebjerg arbejder vi med før-SFO, hvor storgruppen fra børnehaven 1. maj har sin daglige gang på skolen fra kl. 8-14, men starter og slutter dagen i børnehuset. Dette foregår sammen med den kendte pædagog fra børnehuset - trygt og rart for både barn og forældre.Feedback

Sidst opdateret

24.10.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen